Skip to main content
Av: Richard Pettersen, CEO Virinco Technology AS

I hjertet av triangelet mellom Oslo, Kongsberg og Horten, står Drammen stolt – en gang industriens storebror.
Forandring er i vårt DNA,
og nå står vi ovenfor vår største omveltning. På 1600-tallet var vi en av Nordens største eksport- og industribyer, drevet av trelast og naturressurser. I dag er vi klare til å innta lederrollen igjen, denne gangen gjennom teknologi og digitalisering – en ny epoke i norsk industrihistorie.

Håvard Lilleheie hadde rett da han beskrev Drammen som “vill, vakker og våt”.
For vi må være litt ville for å ha ambisjoner. Men vi skal ikke bare drømme om et industrieventyr. Vi er klare for handling. Med sensorene i hånden, står vi klare til å programmere og innovere, og skrive et nytt kapittel i Drammens moderne industrihistorie.

Richard Pettersen
Richard Pettersen, CEO Virinco Technology AS

Høykvalitet er ikke synonymt med småskala produksjon; kvalitet og kvantitet kan forenes.

Norge står ved et paradoks; Vi er en nasjon som lyser innovasjon og teknologisk kompetanse. Global Finance har rangert Norge på 10. plass for modenhet og utvikling av teknologi globalt.

Men har vi sovnet i timen når det kommer til produksjon? Har nordmenn blitt late? Eller er det at det norske innovasjonssystemet, som i stor grad har vært drevet av olje- og gassindustrien, nå trenger en ny retning?

All ny satsing på batteri og havvind er bra, men det finnes industrier som allerede er godt etablerte i særklasse teknologisk.  Ta for eksempel elektronikkproduksjonsindustrien i Norge; den er liten i global sammenheng: primært drevet av høykompetanse og nisjeprodukter, mens det globale markedet drives av store volumer. Kun en liten prosentandel av all elektronikk produksjon skjer innenfor våre landegrenser.

Dette er verken økonomisk eller miljømessig bærekraftig, og selv med et voksende politisk press for å “flytte hjem” produksjonen, sliter Norge med å skalere opp. Mye fordi mange selskaper enda er i startgropa når det kommer til å digitalisere og automatisere det som tidligere har vært manuelle prosesser. Det gir økt arbeidskraftsikkerhet, redusert avhengighet av internasjonale forsyningskjeder, og en styrket lokal økonomi. Men for at dette skal realiseres, må det legges til rette for det gjennom politikk, investeringer i teknologi, og infrastruktur.

Og godt er det at nettopp vår kommune Drammen, har satt digitaliseringen og øking av næringsvirksomhet som fokus i sine strategier, ved å utvikle et mangfoldig næringsliv ved å integrere digital teknologi og fremme digitalisering i alle sektorer.

Vi har potensialet, men tør vi ta steget?

Det ligger i vår urnorske natur å holde fast ved det kjente, å kose oss med våre egne teknologiske prestasjoner. Men i denne selvtilfredsheten, risikerer vi å miste synet av det som virkelig betyr noe: kundene våre.

Heldigvis, ser vi hos oss i Virinco, en voksende global interesse for våre produkter, noe som stiller oss overfor en utfordring: Hvordan tiltrekke oss den kompetansen som trengs til Drammen for å kunne skalere mer globalt? Av de 23 000 personene som pendlet ut dra Drammen i fjor, trenger vi å jobbe aktivt med å få de til å bli værende her.

Men da må vi våge å bryte ut av komfortsonen. Vårt team i Virinco er vi drevet av en visjon om å være i forkant av industrialiseringen. Med over 25 års erfaring, har vi utviklet blant annet fullautomatiserte testsystemer for romfart – et felt hvor det ikke er rom for feil.

Denne strenge standarden for sikkerhet og pålitelighet er ikke bare en del av vår forretningsmodell, den er et fundament for vår eksistens. Og skal vi klare å skalere, må vi kunne industrialisere. Og aller helst på hjemmebane. Og vi har mange andre produkter som vi lager for våre kunder. Skal vi rigge oss for å utfordre den globale konkurransen er vi helt nødt til å ha fokus på kombinasjonen av høy kvalitet og stort volum i vårt arbeid. Den etablerte sannheten om at høy kvalitet kun kan oppnås i små volumer, blir utfordret i møte med industrialiseringen. Vi står ved en skillevei hvor Drammen kan utvikle seg til å bli et nytt Dublin innen industri. Dette krever en kollektiv innsats; vi må sammen omfavne og investere i den pågående digitaliseringen. Vårt arbeid med å skape sensorer for luftstrøms sikkerhet i tunneler eller utvikle digitale verktøy for effektivisering og sikkerhet er bare begynnelsen.

For å realisere “Drammen er Drømmen” må vi handle nå.

Vi søker pionerer, ikke papirer!

Skal du ha en plass på laget hos oss, søker vi ikke bare kvalifikasjoner, men mennesker med lidenskap og driv. Glem lange søknader; la oss heller ha engasjerende samtaler. Bli en del av et miljø hvor dine ideer og entusiasme former fremtiden. Vi inviterer deg til å bidra til Drammens teknologiske transformasjon.

Og det er med ydmykhet og stolthet jeg går på jobb hver dag og møter vårt engasjerte team, klar for å brette opp ermene og skape en endring. For hver dag går vi i Virinco på jobb med en brennende lidenskap for å skape teknologiprodukter som en gang bare var en fiksjon. Vår iver for innovasjon er ikke bare en jobb; det er et kall. Vi er pådriverne for å transformere Drammen til en by av innovasjon og automatisering, en by hvor økonomisk vekst går hånd i hånd med sosial inkludering.

Drammen kan bli det neste store industrieventyret, men det starter med oss – her og nå.

Kronikk i pdf